خانه / تعرفه ها

تعرفه ها

تعرفه رازق

اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۸

سازمان زیر ۱۰ نفر (مجموعه کوچک) زیر ۱۰۰ نفر ( مجموعه متوسط) بیشتر از ۱۰۰ نفر (مجموعه بزرگ)
مجوزسالیانه ۳۷۱۹۰۰۰۰ ۸۷۴۹۰۰۰۰ ۳۴۷۹۰۰۰۰۰
مجوزدائم ۱۵۸۵۰۰۰۰۰ ۲۵۳۰۰۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰
پشتیبانی سالیانه مجوزدائم ۷۱۹۰۰۰۰ ۷۱۹۰۰۰۰ ۷۱۹۰۰۰۰
پشتیبانی سالیانه مجوزسالیانه ۰ ۰ ۰

 

مجموعه هایی با ویژگی خاص (خیریه – فرهنگی – آموزشی – امورخاص) با مجوز رسمی  تخفیف ۳۰ درصدمیشوند.

قیمت ها به ریال می باشند.

مجوز سالیانه دارای پشتیبانی رایگان می باشد.

تعرفه بسته ردماین زرین

اعتبار تا پایان سال ۱۳۹۸

سازمانزیر ۱۰ نفر (مجموعه کوچک)زیر ۱۰۰ نفر ( مجموعه متوسط)بیشتر از ۱۰۰ نفر (مجموعه بزرگ)
مجوزسالیانه۳۷۱۹۰۰۰۰۸۷۴۹۰۰۰۰۳۴۷۹۰۰۰۰۰
مجوزدائم۱۵۸۵۰۰۰۰۰۲۵۳۰۰۰۰۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰
پشتیبانی سالیانه مجوزدائم۷۱۹۰۰۰۰۷۱۹۰۰۰۰۷۱۹۰۰۰۰
پشتیبانی سالیانه مجوزسالیانه۰۰۰


مجموعه هایی با ویژگی خاص (خیریه – فرهنگی – آموزشی – امورخاص) با مجوز رسمی  تخفیف ۳۰ درصدمیشوند.

قیمت ها به ریال می باشند.

مجوز سالیانه دارای پشتیبانی رایگان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *